turn din congolomerat pe creasta ZĂganu-GropșoareleTop