topo faleza escalada milkovata 2, koshov, bulgariaTop